برترین ها: محمدرضا عارف ریاست فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی که صبح امروز (چهارشنبه) برای عیادت از مصدومان سانحه واژگونی اتوبوس حامل دانشجوهای دانشگاه آزاد – واحد علوم و تحقیقات – به بیمارستان امام خمینی (ره) رفته بود، با انتشار تصویری از ایسنا در صفحه اینستاگرام خود، روایت کوتاهی از این دیدار منتشر نمود. عارف […]

برترین ها: محمدرضا عارف ریاست فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی که صبح امروز (چهارشنبه) برای عیادت از مصدومان سانحه واژگونی اتوبوس حامل دانشجوهای دانشگاه آزاد – واحد علوم و تحقیقات – به بیمارستان امام خمینی (ره) رفته بود، با انتشار تصویری از ایسنا در صفحه اینستاگرام خود، روایت کوتاهی از این دیدار منتشر نمود.

روایت تلخ عارف از صحبت با مادر یکی از دانشجویان

عارف درج کرد: امروز به اتفاق عده ای از همکارانم در مجلس به عیادت از دانشجوهای مصدوم در بیمارستان امام خمینی رفتیم. بعضی از دانشجوهای عزیز به لطف الهی و کوشش تیم پزشکی مرخص گردیدند ولی عده ای دیگر هنوز تحت معالجه می باشند و باید با جدیت روند درمانشان توسط پزشکان و مسئولین بهداشت و معالجه دنبال گردد.

خانواده بعضی از دانشجوهای عزیز درخصوص مسئولیت‌پذیری مسئولان دانشگاه آزاد اظهارات به‌حقی مطرح نمودند. مادر یکی از آن کسانی که از شدت مصدوم شدن فرزند عزیزش بسیار دلخور بود، خواستار رسیدگی جدی کادر پزشکی بیمارستان به فرزندش بود. به وی اطمینان دادم که تمام کوشش و تأکید پزشکان و پرسنل بیمارستان، درمانِ به‌موقع تمامی دانشجوهای مصدوم هست.

»