به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا، نشست هم اندیشی تخصصی «مسئله شناسی رسانه و محرومیت زدایی» عصر امروز ششم شهریور با حضور حمید ضیایی پرور مدیرکل دفتر پژوهش ها و برنامه ریزی رسانه ها، عباس اسدی و رضا صابری اعضای هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، عبدالله دارایی دبیر اجرای سمینار و معاون ارتباطات بنیاد […]

به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا، نشست هم اندیشی تخصصی «مسئله شناسی رسانه و محرومیت زدایی» عصر امروز ششم شهریور با حضور حمید ضیایی پرور مدیرکل دفتر پژوهش ها و برنامه ریزی رسانه ها، عباس اسدی و رضا صابری اعضای هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، عبدالله دارایی دبیر اجرای سمینار و معاون ارتباطات بنیاد جهادی مشکلات و حامد بابازاده مقدم محقق حقوق ارتباطات، برگزار گردید.

/پاداش به ایده های خوب برای محرومیت زدایی/

دارایی به عنوان اولین سخنران نشست هم اندیشی تخصصی «مسئله شناسی رسانه و محرومیت زدایی»، ضمن معرفی بنیاد مشکات، اغراض این بنیاد را چنین گفته بود: بنیاد مشکات یکی از مجموعه های مردمی و جهادی هست که در منطقه های محروم جهت مقابله با محرومیت فعالیت می کند. از اوایل انقلاب اسلامی در باب محرومیت زدایی و رسانه فعالیت خاصی صورت نگرفته به همین جهت تصمیم گرفتیم با یک برنامه علمی به این مبحث پرداخت کنیم.

وی اشاره نمود که می خواهند از کمک سازمان های فعال در راستای محرومیت زدایی دارای رسانه نیز بهره ببرند.

دارایی علاوه بر این اظهار کرد که در راستای «مسئله شناسی رسانه و محرومیت زدایی» سه مقاله علمی وجود دارد و در ادامه اغراض این مقالات را به توصیف زیر گفته بود:

– بررسی و تببین نقش رسانه در محرومیت زدایی و آبادانی ایران و چگونگی بهره مندی از رسانه ها در این راستا

– هم افزایی همکاری کلیه ۳۴ دستگاه و بنیاد محرومیت زدا

– بررسی ایده های موفق فعالیت رسانه ای

وی علاوه بر این اظهار کرد که اگر یک دبیرخانه ثابت برای بحث «مسئله شناسی رسانه و محرومیت زدایی» ایجاد گردد، توان دارند ایده ها و نظرات اشخاص مربوط با این امر را برای کاهش محرومیت جذب نمایند.

دبیر اجرایی سمینار و معاون ارتباطات بنیاد جهادی مشکات در انتهاء سخنانش اعلام نمود که می خواهند برای ایده های خوب و کارساز محرومیت زدایی یک پاداش مد نظر داشته باشند.

/معنا فقر مطلق و نسبی/

عباس اسدی دومین سخنران این نشست در اوائل گفت وگو های خود مفهومی از فقر را گفته بود و دنبال کرد: فقر و محرومیت ارتباط تنگاتنگی دارند و برای مقابله با محرومیت باید آن را بشناسیم.

او دنبال کرد: محرومیت همیشه هست و از بین نمی رود. رسانه ها تنها توان دارند به کاهش آن کمک کنند، به همین سبب قصد داریم با کمک رسانه ها محرومیت را کاهش دهیم.

اسدی معتقد هست که نقش رسانه های محلی در محرومیت زدایی، تشریح فقر و محرومیت با دلالت بر کم بودن و فقدان مراجع ضروری و علاوه بر این متناسب با نیازهای بنیادی در حوزه های اجتماعی، سیاسی و …

وی با اشاره به اینکه فقر یا مطلق هست یا نسبی، در مورد فقر مطلق اظهار کرد: اگر نیازهای بنیادی اشخاص نظیر غذا و یا پوشاک تأمین نشود و درآمد لازم برای آن نیز وجود نداشته باشد، فقر مطلق به وجود خواهد آمد.

او با بیان اینکه فقر مطلق در ایران فراوان هست، توضیح هایی در مورد فقر نسبی عرضه داد: محرومیت از ابزارها و نیازهای درجه دوم زندگی نظیر ماشین و یا تفریح، فقر نسبی هست.

اسدی در ادامه گفت وگو های خود، نظریات مختلفی از فقر را که در ادامه ذکر شده هست را گفته بود:

نظریه دوم: تله محرومیت که دربردارنده مسائلی مشابه انزوای رابطه ای، سوء تغذیه، بی قدرتی و …

نظریه سوم: چرخه محرومیت در کشورهای صنعتی موجب فقر فرهنگی می گردد.

نظریه چهارم (نظریه ساختاری فقر): در هر جامعه منسوب به سیاست های غلط حکومتی، جامعه به سمت فقر و محرومیت می رود.

اسدی با بیان اینکه رفاه دارای هشت شاخص هست و وجود این شاخص ها در یک کشور موجب ایجاد رفاه خواهد گردید، این شاخص ها را گفته بود:

– چرخه اقتصادی درست

– کار آفرینی

– نحوه حکومت داری و پاسخگویی دولتمردان

– سامانه آموزشی مناسب

– بهداشت

– امنیت و امنیت

-آزادی فردی

– سرمایه اجتماعی

/رسانه های منسوب به صاحبان قدرت/

رضا صابری سومین سخنران نشست هم اندیشی تخصصی «مسئله شناسی رسانه و محرومیت زدایی» با بیان اینکه باید هدف خود را در ارتباط با رسانه و محرومیت تعیین کنیم، دنبال کرد: زندگی آدم امروزی بدون ارتباطات غیرممکن هست. در بعضی از حوزه های محرومیت نیز سرمایه اقتصادی دارای اهمیت هست.

وی معتقد هست عدم برخورداری از مجال ها در محرومیت یکی از عاملان کلیدی به وجود آمدن آن هست.

اگر این مسائل را در تشریح محرومیت با اهمیت تلقی نکنیم اتفاق خوشایندی برای برطرف محرومیت پیش نخواهد آمد.

صابری دنبال کرد: بعضی وقت ها رویکردهایی که برای مقابله با محرومیت در نظر می گیریم موجب افزایش محرومیت می گردند. قبل از تعیین ناتوانمندی ها در بحث محرومیت باید برنامه های خود جهت مقابله با این مبحث را شفاف سازی نماییم.

او اضافه کرد: ایده های سیاسی و ایدئولوژی در بحث محرومیت زدایی راهی ندارند.

وی با بیان اینکه از بین بردن فقر یکی از وظیفه ها کلیدی دولت هست، دنبال کرد: در قانون بنیادی ذکر شده دولت باید برنامه های محرومیت زدا داشته باشد نه اینکه موجب ایجاد محرومیت گردد.  

صابری در مورد سازمان های مقابله با محرومیت اظهار کرد: علی رغم تشکیل سازمان ها و نهادهای محرومیت زدا وجود فقر همچنان یکی از مسائل با اهمیت کشور هست. اگر سرمایه اجتماعی، همکاری مردمی و نقش رسانه ها در کاهش محرومیت هدفمند نباشد محرومیت از بین نخواهد رفت.

صابری در انتهاء سخن های خود یادآور گردید که بیشتر رسانه ها و مطبوعات در ایران از لحاظ مالی به صاحبان قدرت و سیاست مداران منسوب می باشند.

/چشم بسته رسانه به فقر/

حامد بابازاده چهارمین سخنران این نشست، گفته بود که ما گاهی وقت ها برای جذب بیننده در رسانه چشم خود را روی خیلی از مباحث می بندیم و حقوق مردم و محرومین را نادیده می گیریم.

وی در ادامه گفت وگو هایش اظهار کرد: توجه به محافظت کرامت انسانی، نقض نکردن حریم شخصی اشخاص و نقض نکردن حقوق گروه های خاص من جمله مواردی می باشند که رسانه ها باید برای پشتیبانی از مستضعفین در راستای کاهش محرومیت به آن توجه نمایند.

/رسانه های محروم/

حمید ضیایی پرور اظهار کرد: ما در ایران تصور می کنیم که منحصرا خود ما کار خیر انجام می دهیم. اگر چه که در کشورهای دیگر اقدامات نیک و خیریه به مراتب زیادتر از ایران هست. در کشورهای توسعه یافته کار خیر بدون هیچ چشم داشتی صورت می پذیرد ولی در ایران اینچنین نیست.

او دنبال کرد: میتوان با کمک رسانه ها حرکتی تحت عنوان «نذر فرهنگی» را در بین مردم رایج شدن داد.

ضیایی پرور اعلام نمود که میتوان با کمک رسانه ها از استادان علوم ارتباطات که برای انتشار دانش خود به اشخاص نیازمند داوطلب می باشند، دعوت به عمل آورد.

مدیرکل دفتر پژوهش ها و برنامه ریزی رسانه ها، معتقد هست به صورت کلی رسانه های ما به جز عده ای معدود از لحاظ مالی محروم می باشند.

وی با بیان اینکه می خواهند با کمک سازمان یونسکو سواد رسانه ای را در منطقه های محروم من جمله منطقه های عشایری تعلیم دهند، اظهار کرد: با انجام این کار جوان های بیکار این منطقه های توان دارند از طریق اینترنت و رسانه مالک شغل گردند.

ضیایی پرور در انتهاء یادآور گردید: رسانه ها در ایران مرغ عزا و عروسی می باشند. رسانه ها توان ندارند به سادگی هر نهاد یا سازمانی را نقد کنند چون که اگر این اتفاق رخ دهد، سازمان ذکر شده توان دارد آنان را به دادگاه بکشاند و موجب نابود شدن آنان گردد.

انتهای پیام