به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا، محمد دهقان در جلسه علنی امروز (سه شنبه) مجلس شورای اسلامی به عنوان یکی از تقاضا کنندگان سؤال از رییس جمهور به بیان علل طرح سؤال از رییس جمهور پرداخت و عید غدیر را تبریک اظهار کرد و یاد شهیدان رجایی و باهنر را به عنوان الگوهای آسان […]

به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا، محمد دهقان در جلسه علنی امروز (سه شنبه) مجلس شورای اسلامی به عنوان یکی از تقاضا کنندگان سؤال از رییس جمهور به بیان علل طرح سؤال از رییس جمهور پرداخت و عید غدیر را تبریک اظهار کرد و یاد شهیدان رجایی و باهنر را به عنوان الگوهای آسان زیستی گرامی داشت.

..