دکتر احسان شمسی کوشکی در اظهار کرد وگو با ایسنا، در مورد عرضه خدمات VIP به بعضی اشخاص خاص یا معروف در بیمارستان ها و بندهای قانونی در این زمینه، اظهار کرد: حقیقت این هست که قانون چنین اذن ای به هیچ کس نمی دهد. اگر واقعا مجلس در یک فرایند قانون مند برای یکسری […]

دکتر احسان شمسی کوشکی در اظهار کرد وگو با ایسنا، در مورد عرضه خدمات VIP به بعضی اشخاص خاص یا معروف در بیمارستان ها و بندهای قانونی در این زمینه، اظهار کرد: حقیقت این هست که قانون چنین اذن ای به هیچ کس نمی دهد. اگر واقعا مجلس در یک فرایند قانون مند برای یکسری اشخاص اولویت قائل شود، این قانون کشور می شود و اگر کسی هم به آن نقد دارد، توان دارد از طرق قانونی آن را اصلاح کند. به عنوان مثال اگر قانونی بگذارند که اعضای هیات علمی دانشگاه ها توان دارند فرزندان شان را ولو با نمره پایین تر در دانشگاه محل کار خودشان قرار دهند، در این صورت امکان دارد کسی بگوید من که در منطقه محروم درس قرائت کردم محق تر از فرزند یک هیات علمی دانشگاه هستم. با این مثال میخواهم بگویم که بودجه عمومی جای این سخن ها نیست، الا اینکه مصوبه قانونی داشته باشد.

کسی که خدمات VIP  می گیرد باید هزینه VIP  را پرداخت کند

وی اضافه کرد: البته از نظر اخلاقی هم به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست که از بودجه عمومی به یکسری اشخاص زیادتر پرداخت شود. الا اینکه بنا به عللی این مبحث جنبه قانونی پیدا کرده باشد. بر این اساس از حیث توجه به قانون، اخلاقی می شود. در بیمارستان ها هم به همین صورت هست. بر این اساس اگر کسی به طور وی آی پی خدمت دریافت می کند، باید هزینه وی آی پی را هم پرداخت کند. به عنوان مثال اگر در کشوری می اندیشند باید سیاست مدارانش را زیادتر پشتیبانی کنند، باید برایشان بیمه خاص ایجاد کنند. حتی در مورد سلبریتی ها و اشخاص معروف باید سؤال کرد که آیا دولت مجاز هست که ۱۰ برابر یک روستایی زحمت کش برای یک فرد هنرمند یا ورزشکار هزینه کند؟. خیر. این مبحث از نظر اخلاقی پذیرفته نیست.

شمسی کوشکی دنبال کرد: تمام آدم های ایرانی تحت پوشش یک نظام تندرستی می باشند و اگر افرادی قصد دارند بیشتر از این تحت پوشش قرار گیرند، باید از جیب شان پول خدمت یا هزینه زیادتر را پرداخت کنند. البته در بعضی قسمت ها و حوزه ها مثل پیوند عضو با پرداخت پول زیادتر هم نمی شود از خدمات بهتری برخوردار شد؛ چراکه با تنگنا مواجهیم. باید سؤال کرد آیا توان داریم فردی که پارتی دارد را در فهرست پیوند جلو اندازیم؟. خیر؛  هرگز توان نداریم و اگر این اتفاق بیفتد تماما خلاف عدالت هست. در نتیجه باید طبق یکسری شاخص های روشن پیش رویم.

وی با بیان اینکه در کشورهای مدرن سامانه تخصیص اعضای پیوندی تماما کامپیوتری، فهرست اشخاص هم مشخص هست و هیچکس توان ندارد جلوتر از نوبتش اقدام کند، اظهار کرد: به همین سبب هست که گاهی شاهد هستیم بعضی از این اشخاص از کشورهای فقیر عضو پیوندی را به طور قاچاق می گیرند. البته امکان دارد گاهی وزیر یا مسوولی به سبب احترام به افکار عمومی از وقت آزادش به فرد شاخصی سرکشی کند تا نشان دهد به این حوزه و کسانی که خدمات اجتماعی خاصی عرضه کردند، ارزش می دهد، اما نمی شود خدمت اضافه تری به بعضی اشخاص عرضه داد.

مشاور رییس کل سازمان نظام پزشکی در حوزه اخلاق دنبال کرد: متاسفانه این مسئله در کشور ما مسئله ای جدی هست. به عنوان مثال باید سؤال کرد آیا میتوان برای یک نوبت عمل آسان در بیمارستان دولتی، نوبت کسی را جلو بیندازیم؟. اگر اینطور باشد تمام اعمال پیچیده اول باید برای اشخاص پارتی دار و ثروتمند صورت پذیرد و این کار اصلا درست نیست. در نتیجه هیچ مبنای اخلاقی برای پرداخت اضافه به بعضی از اشخاص وجود ندارد، الا اینکه برای محرومان باشد. البته باید توجه کرد که اشخاص معروف برای نظام تندرستی مجال هایی را ایجاد کرده، به مردم تعلیم می دهند و توجه افکار عمومی را به بعضی مسائل مثل پیشگیری جلب می کنند. از این حیث خوب هست که ما از این اشخاص بخواهیم که به ما کمک کنند، اما نمی شود هزینه ای زیادتر از آنچه باید از بودجه عمومی برایشان خرج کرد. شمسی کوشکی با بیان اینکه چنین سوءاستفاده هایی به سبب مدیریت سامانه ها ایجاد می شود، اظهار کرد: تا زمانیکه سامانه را اشخاص و سلایق سازمان دهی می کنند، شاهد چنین مسائلی می باشیم.

مدیریت سامانه های پیچیده با ابزارهای آسان، راه به ترکستان هست

البته ایران در حوزه تندرستی جزء کشورهای بسیار خوب در این زمینه هست. ما نظام تندرستی ناموفقی نداریم، اما واقعیت  این هست که حساسیت کافی روی این مسائل وجود ندارد. در عین حال در این حوزه ها هم سامانه نظارتی پاسخ نمی دهد. زیرا نمی شود برای هر نفر در نظام تندرستی پلیس گذاشت. در نتیجه باید سامانه هایی ایجاد کنیم تا بتوان از طریق آنان اداره نمود. اگر کسی می اندیشد که وضع های پیچیده را توان دارد با ابزارهای آسان مدیریت کند، راه به ترکستان برده هست. وی دنبال کرد: سامانه تندرستی بسیار پیچیده هست و باید آن را واضح کرد.

در تمام نظام های سلامتی که دولت پول می دهد، سامانه ها بسیار سخت گیرانه هست. باید توجه کرد که تندرستی سیستمی هست که انتهاء ندارد و ثروتمندترین کشورها هم توان ندارند همه کارهای را برای همه اشخاص جامعه به طور دولتی انجام دهند. در سامانه هایی که دولت در تندرستی هزینه می کند، بیم از تقاضای القایی وجود دارد. این مبحث با شفافیت، مدیریت می شود. اینکه نسخه ها و اطلاعات تندرستی الکترونیک در فراروی دید همه باشد، منتج به شفافیت می شود. تا زمانیکه ما سامانه های پیچیده را به عنوان وسیله نظارت ایجاد و عملیاتی نکنیم، شفافیت ایجاد نمی شود. شمسی کوشکی علاوه بر این اظهار کرد: فرمول اصلاح اخلاقی نظام تندرستی از رهگذار ایجاد شفافیت گذر می کند.

پرونده الکترونیک تندرستی، نظام ارجاع و واضح کردن دخالت های پزشکی کلید راه هست. نمی شود برای پزشکان پلیس گذاشت یا بالای هر اتاق عملی دوربین قرار داد، لکن باید سیستمی ایجاد کنیم که همه چیز را واضح می کند و نوعی ایجاد وسیله نظارت باالقوه محسوب می گردد.

انتهای پیام