به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا، محسن حاجی بابایی اظهار کرد: در جلسه روز یکشنبه هیات دولت، ریاست جمهور از صادرکنندگان امین کشور به عنوان سرداران مبارزه با تحریم یاد نمود و با توجه به هدف دشمن که جلوگیری از صادرات ایران هست صادرکنندگان را به محافظت بازارهای داخلی سفارش کرد که از این […]

به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا، محسن حاجی بابایی اظهار کرد: در جلسه روز یکشنبه هیات دولت، ریاست جمهور از صادرکنندگان امین کشور به عنوان سرداران مبارزه با تحریم یاد نمود و با توجه به هدف دشمن که جلوگیری از صادرات ایران هست صادرکنندگان را به محافظت بازارهای داخلی سفارش کرد که از این طریق به محافظت تولید و اشتغال کشور کمک کنند.

علاوه بر این وزارت اقتصاد را مأمور کرد که در شورای اظهار کرد وگویی با بخش خصوصی، نظرات اتاق ها را مورد توجه قرار دهد و دفتر هیات دولت را هم مامور کرد که در بررسی مسئله های اقتصادی از نظرات اتاق ها، تشکل ها و فعالین اقتصادی کشور استفاده نماید.

در این جلسه سازمان امور اداری و استخدامی کشور برنامه جامع دگرگونی نظام اداری را که دربردارنده ۱۰ برنامه هست و پیشتر در شورای عالی اداری به تصویب دست یافته بود به هیات دولت گزارش داد و طبق تصمیم هیات دولت کلیه دستگاه های اجرایی مامور گردیدند که تا انتهاء سال جاری برنامه عملیاتی خود را برای هر ۱۰ عنوان برنامه جامع نظام اداری با سازگاری سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه کنند. همین گونه سازمان امور اداری و استخدامی کشور مامور گردید تا با سازگاری دستگاه ها در تک تک این برنامه ها اغراض اندکی هر دستگاه رو مشخص نمایند و تحقق این اغراض را در بررسی که از دستگاه های اجرایی به عمل می آورد، موردنظر قرار دهد.

انتهای پیام