“عباس سعیدی” “عباس سعیدی” با حضور در غرفه ایسنا در چهارمین نمایشگاه مطبوعات و رسانه استان کرمان با اشاره به تغییر اقلیم در چند سال اخیر، اظهار کرد: تاثیرات تغییر اقلیم در بخش کشاورزی به طور محسوس دیده می گردد. وی با بیان این مطلب که تغییر اقلیم موجب افزایش دما و کاهش بارندگی شده […]

“عباس سعیدی” “عباس سعیدی” با حضور در غرفه ایسنا در چهارمین نمایشگاه مطبوعات و رسانه استان کرمان با اشاره به تغییر اقلیم در چند سال اخیر، اظهار کرد: تاثیرات تغییر اقلیم در بخش کشاورزی به طور محسوس دیده می گردد.

وی با بیان این مطلب که تغییر اقلیم موجب افزایش دما و کاهش بارندگی شده هست، تصریح نمود: سال گذشته، سال سخت برای کشاورزی و دامپروری استان کرمان بود که بیشتر از ۸۵ درصد استان با خشکسالی شدید رو به رو بود.

رییس سازمان جهادکشاورزی شمال استان، یکی از قطب های کشاورزی کشور را استان کرمان دانست و گفته بود: در استان کرمان بیشتر از ۶٫۵ ۵ میلیون تن تولیدات فرآورده ها کشاورزی استان کرمان هست که حدود ۱۸ میلیارد تومان طبق نرخ قبل اعتبار فرآورده ها کشاورزی استان هست.

وی به بحرانی که در سال گذشته بخش کشاورزی استان با آن دست و پنجه نرم کرد، اشاره نمود و اضافه کرد: گرمای بیشتر از حد در فروردین ماه سال گذشته و نوسانات دمای بهمن و اسفندماه سال ۹۶ متاسفانه موجب گردید که بیشتر از ۹۰ درصد پسته استان نابود شد و از ۹۰ هزار تن تولید پسته که در نظر گرفته شده بود حدود ۱۰ هزار تن پسته برداشت کردیم و مابقی به سبب تغییر اقلیم نابود شد.

سعیدی دنبال کرد: در اثر سرمای ۲۹، ۳۰ و ۳۱ فروردین سال گذشته حدود ۱۸ هزار تن گردوی استان نابود شد و متاسفانه افزایش دما در تیر و مردادماه نیز حدود ۳۰ هزار تن خرمای استان نابود شد، ضمن آنکه خشکسالی موجب خشک شدن و کم آب شدن قنوات بسیاری در استان شد.

وی از تاثیر تغییر اقلیم بر روی بخش دامپروری حرف به میان آورد و عنوان نمود: تغییر اقلیم و خشکسالی ها خسارات بسیاری به حوزه دامپروری و عشایری استان وارد شد.

رییس سازمان جهادکشاورزی استان کرمان گفته بود: حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان سال کنونی منحصرا به پسته استان خسارت وارد شد، هم چنین به مراتع، باغات گردو، خرما، دام و …

..

سعیدی با بیان این مطلب که سال آینده استان کرمان مشابه گذشته رده نخست تولید پسته را اکتساب خواهد کرد، عنوان نمود: حدس می زنیم سال آینده تقریبا سال خوبی برای پسته داران هست.

انتهای پیام