فاطمه حسینی در اظهار کرد وگو با ایسنا اظهار کرد: در حال حاضر تصمیم جدی برای دخالت در بازار ارز وجود دارد. ارز از مراجع کمیاب هست و طبعا باید مدیریت ارائه و درخواست ها گردد. تا قبل از این، عزمی برای مدیریت ارز وجود نداشت و در حقیقت اعلام شده بود که برای همه […]

فاطمه حسینی در اظهار کرد وگو با ایسنا اظهار کرد: در حال حاضر تصمیم جدی برای دخالت در بازار ارز وجود دارد. ارز از مراجع کمیاب هست و طبعا باید مدیریت ارائه و درخواست ها گردد. تا قبل از این، عزمی برای مدیریت ارز وجود نداشت و در حقیقت اعلام شده بود که برای همه ارز ۴۲۰۰ تومانی ارائه می گردد اما آن سیاست با شکست رو به رو گردید.

وی با بیان این که «در حال حاضر سیاست درستی برای دخالت در بازار و مدیریت بازار در پیش گرفته شده» تصریح نمود: در حقیقت شناور مدیریت شده که رژیم ارزی ماست، طبق قانون در پیش گرفته شده هست و این بر خلاف تثبیت نرخ ارز هست که به اشتباه انجام شد و توزیع رانت عظیمی در آن وجود داشت. در حال حاضر دولت سیاست دخالت را در پیش می گیرد اما آن چه اهمیت دارد اراده جدی برای مدیریت در حوزه ارز هست که باید استمرار داشته باشد.

حسینی مسائل روانی را در نوسانات بازار ارز موثر دانست و اظهار کرد: رسانه ها در این بخش توان دارند کمک کنند و اذن ندهند چند کانال تلگرامی در فضای سایبری نرخ ارز را که یک مبحث با اهمیت هست مدیریت کنند چون که ثبات نرخ مشروط به استمرار سیاست دولت از طرفی و آگاهی قسمتی رسانه ها به جامعه از طرف دیگر هست.

انتهای پیام