به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا، ایران به گونه ای سنتی دهه ها هست که در بعضی نمایشگاه های بین المللی اروپا مثل آلمان، انگلستان، فرانسه، ایتالیا و اسپانیا شرکت می کند. در بعضی سال ها ناشی از شرایط سیاسی، این حضور تحت شعاع قرار گرفته که یا به از دست دادن زمین ایران […]

به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا، ایران به گونه ای سنتی دهه ها هست که در بعضی نمایشگاه های بین المللی اروپا مثل آلمان، انگلستان، فرانسه، ایتالیا و اسپانیا شرکت می کند. در بعضی سال ها ناشی از شرایط سیاسی، این حضور تحت شعاع قرار گرفته که یا به از دست دادن زمین ایران در بعضی از این نمایشگاه ها منتج شده و یا تضعیف موقعیت تجاری آن را به دنبال داشته هست. سال هایی هم بوده که رؤسای سازمان میراث فرهنگی، صنعت های دستی و گردشگری به حضور در بازارهای نمایشگاهی اعتقادی نداشتند و در تایید ادعاهایشان گزارش دادند: شرکت در نمایشگاه های بین المللی کمتر از یک درصد در جذب گردشگران بیگانه تاثیر داشته هست.

در مقطعی هم رؤسای این سازمان نه فقط به لحاظ ایدئولوژیکی، لکن از نظر سیاست گذاری نافی نقش دولت در رخ نمایی های بین المللی به نحو نمایشگاهی بوده اند و به قطع پشتیبانی های مالی از بخش خصوصی در نمایشگاه های بین المللی دست زده اند.

جدیدا یکی از مجریان برپایی غرفه های ایران در عده ای از نمایشگاه های آسیایی و اروپایی به علت مشکلات ارزی اخطار داده که به احتمال زیاد حضور منسجم ایران در بعضی از نمایشگاه های بیگانه تحت تاثیر قرار گیرد. عبادرضا اسلامی ـ مدیر گردشگری محور جهانگردی و اتومبیلرانی ـ که از سوی سازمان میراث فرهنگی، صنعت های دستی و گردشگری مسؤولیت برپایی غرفه ایران در نمایشگاه هایی چون فرانسه، ژاپن، اسپانیا، اتریش، و ایتالیا را به عهده گرفته، از بی نتیجه ماندن پیگیری ها با بانک مرکزی برای دریافت ارز دولتی تا به این لحظه و تردیدها برای ادامه این مسیر اطلاع داده و احتمال حذف حضور ایران در بعضی نمایشگاه های صنعت های دستی و گردشگری من جمله «ژاپن» و «اتریش» را مطرح نموده هست.

هزینه حضور در نمایشگاه های با اهمیت پیش رو من جمله انگلستان که سازمان میراث فرهنگی، صنعت های دستی و گردشگری بعد از تنش های سیاسی پای خود را از این بازار بیرون کشید، سال کنونی چهار برابر شده هست مشابه نمایشگاه گردشگری فرانسه که اوایل مهرماه برگزار گردید و تنها آژانس هایی در آن شرکت نمودند که این کشور کلیدی ترین و یا تنها بازارشان محسوب می گردد. به گفته ابراهیم پورفرج ـ رییس جامعه تورگردانان ـ حضور در نمایشگاه مهمی مثل ITB آلمان که از کلیدی ترین و سنتی ترین بازار اروپایی ایران محسوب می گردد، سال کنونی ۴ هزار یورو خرج برمی دارد.  

 راه حل کنونی مجریان غرفه های ایران در نمایشگاه های گردشگری بیگانه، کوچک تر کردن زمین کشورمان در این فضاهای بین المللی و یا کم کردن تعداد آنان هست تا مشکل تامین ارز رفع گردد.

هرچند انتقادهایی به شیوه سنتی حضور و تبلیغ ایران در نمایشگاه های بین المللی وارد هست، چراکه دیگر کشورها در رقابتی تنگاتنگ با یکدیگر برای جذب گردشگران زیادتر و توسعه بازارها، خلاقیت و ایده پردازی نوینی را با صرف هزینه های سنگین در این محیط به نمایش می گذارند، اما محافظت موقعیت ایران در نمایشگاه های بین المللی و بازارهای سنتی از آن جهت اهمیت دارد که درحال حاضر نمایشگاه تنها تریبون تبلیغاتی گردشگری کشورمان و رینگ رقابتی آن در عرصه بین الملل به شمار می آید، آن هم در شرایطی که جاذبه ها و حجم های گردشگری ایران در هیچ شبکه ملاقاتی و شنیداری معروف ی جهان، معرفی نمی توان و ایران تنها با اتفاقات تلخ سیاسی تصویرسازی شده هست. بودجه تبلیغات گردشگری طبق معمول واضح نبوده و در کمتر مواقعی از سوی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری علنی شده هست.

در چنین شرایطی رییس جامعه تورگردانان به امیدواری هایی که جدیدا رییس سازمان میراث فرهنگی، صنعت های دستی و گردشگری برای پشتیبانی از بخش خصوصی به منظور محافظت موقعیت ایران در نمایشگاه های بین المللی و توسعه بازارهای گردشگری داده هست، اشاره نمود و به ایسنا اظهار کرد: در دیدار موخر اعضای جامعه تورگردانان با آقای مونسان، با توجه به شرایط پیش آمده، در مورد لزوم معرفی ایران در نمایشگاه های بین المللی به ویژه اروپا به منظور محافظت و رونق بازارهای سنتی از طریق نمایشگاه ها تاکید و تفاهم گردید. رییس سازمان میراث فرهنگی، صنعت های دستی و گردشگری قول دادند در این مسیر به بخش خصوصی کمک کنند تا از افت گردشگری، مانع و به توسعه آن کمک گردد.

پورفرج اضافه کرد: قرار گردید برای تامین زمین ایران در نمایشگاه های گردشگری بین المللی به ویژه آلمان کمک مالی گردد. سفارش گردید بخش خصوصی نباید از بازارهای اروپایی عقب نشینی کند و به تبلیغات وسیع و حضور وسیع تر ایران در این بازارهای سنتی تاکید گردید.

انتهای پیام