به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا، حسن روحانی در ۱۰ دی ماه در جمع وزیر، معاونان و مسئولان وزارت نیر  اظهار کرد که «دلیل این که کارهای دولت بیان و بازگو نمی توان، این هست که رسانه ها آنان را عنوان نمی کنند و صدا و سیمای کشور بین مکروه، واجب، مستحب و حرام […]

به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا، حسن روحانی در ۱۰ دی ماه در جمع وزیر، معاونان و مسئولان وزارت نیر  اظهار کرد که «دلیل این که کارهای دولت بیان و بازگو نمی توان، این هست که رسانه ها آنان را عنوان نمی کنند و صدا و سیمای کشور بین مکروه، واجب، مستحب و حرام گاهی دچار مشکل می گردد و گمان می کند که تشریح از دولت، مکروه هست در حالی که این اقدام مستحب یا واجب است. »

»محمود واعظی در اظهار کرد و گو با ایسنا در مورد انتقاد ریاست جمهور از صداو سیما گفته بود: من از صداو سیما بابت زحمات و کوشش هایی که دارند، تشکر می نمایم. من در عزیمت به استان ها رویت می کنم که صداوسیما در پی این هست که ارتباطات دولت و مردم را ایجاد کند.

وی دنبال کرد: انتقاد ریاست جمهور در جلسه با مسئولان وزارت نیرو، یک مورد خاص بود. نظر ریاست جمهور این بود که در حال حاضر دشمنان کوشش بسیاری دارند که ۴۰ سال انقلاب را ناکارآمد جلوه دهند و در این شرایط هیچ ابزاری کارآمدتر از صداوسیما برای اطلاع رسانی به مردم وجود ندارد.

ریاست دفتر ریاست جمهور تصریح نمود: ریاست جمهور با آن ادبیات از صداوسیما خواستند که به رسالت تاریخی خود عمل کرده و زیادتر دستاوردها و عملکردها ۴۰ ساله گذشته من جمله کارکرد دولت در بخش های متفاوت را به اطلاع مردم برساند.

انتهای پیام