برترین ها: ریاست جمهور آمریکا توئیت هایی را بعد از برگشت از عراق منتشر نمود. ترامپ در دو توئیت درج کرد : تازه همین الان از عزیمت عراق و آلمان به خانه بازگشته ایم. از یک چیزی اطمینان دارم و آن اینکه نمایندگان کشورمان افرادی غیر قابل باور هستند- مردم میدانند چه طور برنده گردند! […]

برترین ها: ریاست جمهور آمریکا توئیت هایی را بعد از برگشت از عراق منتشر نمود.

ترامپ در دو توئیت درج کرد :

تازه همین الان از عزیمت عراق و آلمان به خانه بازگشته ایم. از یک چیزی اطمینان دارم و آن اینکه نمایندگان کشورمان افرادی غیر قابل باور هستند- مردم میدانند چه طور برنده گردند!

دموکراتها در نهایت متوجه شدند که ما احتیاج مبرم به دیوار امنیتی در مرزهای جنوبی داریم؟ احتیاج به توقف مواد مخدر، قاچاق انسان، باندهای جنایتکار و گانگستر و جلوگیری از ورودشان به کشور داریم؟ آیا دموکراتها متوجه شدند که اغلب افرادی که دستمزد نگرفته‌اند، دموکرات هستند؟

توئیت‌های ترامپ بعد از عزیمت به عراق