آفتاب نیوز : دونالد ترامپ، ریاست جمهوری آمریکا، کاهش نرخ نفت را با ‘کاهش مالیات برای آمریکا و جهان’ قیاس کرده و در این ارتباط از عربستان سعودی قدردانی کرده هست.به گزارش خبرنما به نقل از آفتاب‎نیوز؛ ترامپ در توئیتی نوشته هست: نرخ نفت پائین می رود. عالیست! نظیر کاهش چشمگیر مالیات برای آمریکا و […]

آفتاب نیوز : دونالد ترامپ، ریاست جمهوری آمریکا، کاهش نرخ نفت را با ‘کاهش مالیات برای آمریکا و جهان’ قیاس کرده و در این ارتباط از عربستان سعودی قدردانی کرده هست.
به گزارش خبرنما به نقل از آفتاب‎نیوز؛ ترامپ در توئیتی نوشته هست: نرخ نفت پائین می رود. عالیست! نظیر کاهش چشمگیر مالیات برای آمریکا و جهان می ماند.   از عربستان سعودی متشکریم اما باید پایین تر هم برود!
تشکر نفتی ترامپ از عربستان: باید پایین تر هم برود!