به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، دونالد ترامپ، ریاست جمهوری آمریکا قبل از دیدار با شی جینپینگ، ریاست جمهوری چین با اشاره به ارتباطات این دو رهبر، افزود: این ارتباطات بسیار خاص هست. وی دنبال کرد: روابطی که من با شی جینپینگ دارم بنظرم دلیل کلیدی می باشد که […]

به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، دونالد ترامپ، ریاست جمهوری آمریکا قبل از دیدار با شی جینپینگ، ریاست جمهوری چین با اشاره به ارتباطات این دو رهبر، افزود: این ارتباطات بسیار خاص هست.

وی دنبال کرد: روابطی که من با شی جینپینگ دارم بنظرم دلیل کلیدی می باشد که با توجه به آن ما به چیزی دست خواهیم یافت که هم برای چین و هم برای آمریکا خوب هست.

انتهای پیام