دکتر مهدی شادنوش در اظهار کرد وگو با ایسنا، با انتقاد از کاهش ارزش ردیف بودجه ای مریض ها خاص در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸، اظهار کرد: متاسفانه سال کنونی ارزش ذی ربط به ردیف بودجه ای مریض ها خاص در لایحه بودجه دولت کاهش پیدا نموده است؛ به طوریکه در سال ۱۳۹۶ میزان بودجه مریض […]

دکتر مهدی شادنوش در اظهار کرد وگو با ایسنا، با انتقاد از کاهش ارزش ردیف بودجه ای مریض ها خاص در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸، اظهار کرد: متاسفانه سال کنونی ارزش ذی ربط به ردیف بودجه ای مریض ها خاص در لایحه بودجه دولت کاهش پیدا نموده است؛ به طوریکه در سال ۱۳۹۶ میزان بودجه مریض ها خاص ۲۳۴ میلیارد تومان بود، اما در سال ۱۳۹۷ این ارزش به ۲۱۶ میلیارد تومان رسید و اکنون در لایحه بودجه دولت برای سال آینده این ردیف به ۱۵۰ میلیارد تومان کاهش پیدا نموده است. یعنی بیشتر از ۸۰ میلیارد تومان کاهش در اعتبارات ذی ربط به مریض ها خاص شاهدیم.

رییس مرکز مدیریت پیوند و معالجه مریضی های وزارت بهداشت با بیان اینکه امید داریم این ردیف بودجه ای در مجلس شورای اسلامی اصلاح شود، اظهار کرد: این بودجه در سال ۱۳۹۶ هزینه سه نوع مریضی را که از گذشته خاص شمرده می شدند، دربردارنده می گردید. این درحالیست که در سال ۹۷ چهار مریضی دیگر نیز به فهرست مریضی های خاص اضافه گردید، اما اکنون شاهد هستیم که بودجه ذی ربط به این مریض ها خاص کاهش یافته است.

زنگ خطر بودجه ای برای مریض ها خاص

شادنوش تاکید کرد: کاهش اعتبارات این مریض ها در بودجه سال ۹۸ یک زنگ خطر است. زیرا هزینه ها افزایش یافته و مشکلات ارزی در کشور وجود دارد. باید توجه کرد که امکانات و ملزومات مصرفی این مریض ها منسوب به ارز است. از سویی برای تامین داروهایشان هم به اعتبارات کافی احتیاج داریم. زیرا مریض ها و خانواده هایشان بشدت عارضه پذیرند و طی سال هایی که با مریضی خاص دست وپنجه نرم کرده اند، به سبب هزینه هایی که داشتند، طبق معمول در قشر ضعیف جامعه جای می گیرند. امید داریم نمایندگان کمک کنند تا این ردیف بودجه ای اصلاح شود.

پیشنهاد وزارت بهداشت برای پوشش ۴۰ مریضی خاص

وی با بیان اینکه ما کوشش می کنیم که عرضه خدمات به این مریض ها دچار نقصان نشود، اظهار کرد: اما حقیقت این است که با دست تهی نمی شود کاری انجام داد. کاهش اعتبارات مریض ها خاص در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸، در حالیست که ما پیشنهاد نموده بودیم که اگر سالیانه اعتباری بالغ بر ۱۱۰۰ میلیارد تومان به حوزه مریض ها خاص اختصاص داده شود، توان داریم تا ۴۰ مریضی خاص را تحت پوشش قرار دهیم؛ ۴۰ مریضی که شاید گروه های کمی را دربردارنده شوند، اما مریضی هایی می باشند که خانمان برانداز بوده و هزینه های سنگینی دارند و توان دارند خانواده ها را به زیر خط فقر بکشند.

رییس مرکز مدیریت پیوند و معالجه مریضی های وزارت بهداشت تاکید کرد: قطعا مردم ایران هم با توجه به عواطف و اعتقادات شان راضی می باشند که اگر قرار است یارانه ای به کسی اختصاص یابد، این مریض ها در راس و اولویت دریافت یارانه و خدمات باشند.

شادنوش با بیان اینکه خانواده های مریض ها خاص و صعب العلاج با مشکلات و هزینه های بسیاری مواجهند و باید از آنان پشتیبانی کنیم، اظهار کرد: به عنوان مثال پدر یک مریض مبتلا به ام پی اس برای من اظهار می کرد که “شادنوش با بیان اینکه خانواده های مریض ها خاص و صعب العلاج با مشکلات و هزینه های بسیاری مواجهند و باید از آنان پشتیبانی کنیم، اظهار کرد: به عنوان مثال پدر یک مریض مبتلا به ام پی اس برای من اظهار می کرد که “درست است وزارت بهداشت ۹۶ درصد از هزینه داروی مریض من را پوشش می دهد و من چهار درصد را می پردازم، اما این چهار درصد ماهی چهار میلیون تومان می شود. دیگر چیزی ندارم که مابه التفاوت هزینه این دوا را بدهم.”

وی تاکید کرد: البته وزارت بهداشت از محل مراجع مخصوص خود این مریض ها را تحت پوشش حمایتی قرار می دهد، اما تا کجا میتوان این اقدام را انجام داد. باید فکری بنیادی برای این مریض ها شود. راه حلی نیست، الا اینکه ردیف بودجه ای این مریض ها به طور یک ردیف مستقل بودجه ای در اعتبارات سالیانه دیده شده و هزینه های معالجه مریضی ها هم به طور حقیقی دیده شود. در این حوزه میتوان به طور هدایت شده و مستقیم یارانه را به این مریض ها جابه جا کرد.

انتهای پیام