به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا، محمدجواد لاریجانی با حضور در برنامه “بدون توقف” به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا، محمدجواد لاریجانی با حضور در برنامه “بدون توقف” که چهارشنبه شب(۱۲ دی) از شبکه سه سیما پخش گردید، در جواب به سؤال یکی از مهمان های این برنامه در مورد نوع حاکمیت در […]

به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا، محمدجواد لاریجانی با حضور در برنامه “بدون توقف” به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا، محمدجواد لاریجانی با حضور در برنامه “بدون توقف” که چهارشنبه شب(۱۲ دی) از شبکه سه سیما پخش گردید، در جواب به سؤال یکی از مهمان های این برنامه در مورد نوع حاکمیت در کشور که دموکراسی یا ولایت فقیه هست، اظهار کرد: دموکراسی در سطح پیشرفته امروز همچنین که ۲۰ مدل دارد عموما به دو قسمت تقسیم می گردد. یک نوع آن دموکراسی کارآمدی هست که به شکلی دموکراسی ارزشی محسوب می گردد. این مدل کارآمدی هست که مردم با شیوه ای مسئولین خود را انتخاب می نمایند و وظیفه ای به آنان می دهند و نظارت کمی بر آن دارند تا دوره آن تمام گردد.

وی اضافه کرد: نظام ما از این حیث دموکراسی کارکردی دارد و به همین سبب در قانون بنیادی این چنین دموکراسی نیامده چون اگر می آمد دموکراسی لیبرال غربی هست. ما دموکراسی کارکردی هستیم و ملاک مشروعیت مان ولایت فقیه هست. از لحاظ سازوکار مملکت داری، سازوکار دموکراسی کارکردی را داریم. بر طبق قانون بنیادی همه امور با اهمیت کشور باید مستظهر به رای مردم باشد حال به طور مستقیم یا غیرمستقیم طبق قانون، انتخابات و امثال آن مشخص می گردد.

معاون امور بین الملل و ستاد حقوق بشر قوه قضاییه اظهار کرد: بنظرم این خوب هست، نه این که بدی نداشته باشد، اما چالش های خودش را دارد. یکی از خوبی های دموکراسی که ما داریم این هست که ملاک مشروعیت آن با سازوکار مملکت داری دو پایه متفاوت دارد. مشروعیت مفهومی فلسفی هست و مسئله دموکراسی مبحث سازوکار اجرایی هست که دموکراسی از این حیث خوب هست.

لاریجانی افزود: باید کاری کنیم این روش خوب کار کند و به روش هایی که تجربه بدتری دارند، برنگردیم. قطعا این سازوکار نقاط ضعفی هم دارد اما باید این بازی را خوب یاد دریافت کنیم.

در ادامه مهمان برنامه اظهار کرد: ما در صدد اصلاح این سازوکار نبودیم که لاریجانی جواب داد: کم بودیم. نکته بدتر از اصلاح این بوده که هرگاه به مشکل برخورده ایم، گفته ایم که باید اصل نظام را عوض نماییم در حالی که مشکل ما کارآمدی بوده نه این که مشکل ماهیتی نظام باشد. بنظرم دموکراسی چالش قشنگ و پرهیجانی هست و این امکان را به ما می دهد که استعدادهای خود را بروز دهیم و با هم چالش کنیم ولی قواعد خود را هم دارد.

وی با اشاره به بصیرت در فضای دموکراسی اظهار کرد: این مسئله خیلی موردنیاز هست و اگر دموکراسی نباشد بصیرت خیلی ضروری نیست، این جا بصیرت موتور هست. دموکراسی لیبرال دوران دشواری را می گذراند.

معاون امور بین الملل و ستاد حقوق بشر قوه قضاییه در مورد فوت دموکراسی اظهار کرد: جدیدا کتابی قرائت کردم در مورد این که دموکراسی در آمریکا چه طور می میرد که در آن بیان شده که آنان خود انواع دموکراسی را در نقاط متفاوت ساقط کردند و به سادگی توانستند دموکراسی را بکشند، اما فکر نکردند که سرطانی در داخل خود آنان پیدا می گردد که دموکراسی در داخل کشورشان می میرد.

لاریجانی اضافه کرد: ترامپ می گوید اگر مرا استیضاح کنید گمان نکنید که کارتان پیش می رود، اینجا شورش می گردد و این یعنی مکانیسم دوقطبی دیگر کار نمی کند. این مبحث حاکی این هست که در آنجا دموکراسی لیبرال به بن بست دست یافته هست.

وی تاکید کرد: به ضرس قاطع می گویم که هیچ دولت با اهمیت اروپایی، آمریکایی و کانادایی نیست که حاضر به سرمایه گذاری گسترده و جابه جایی تکنولوژی به ایران باشد.

در ادامه برنامه “بدون توقف” در ادامه برنامه “بدون توقف” مهمان دیگری از معاون امور بین الملل و ستاد حقوق بشر قوه قضاییه سؤال کرد که آیا با اظهار کرد وگوی ملی میتوان مشکلات مملکت را حل کرد تا وضع خوب تر گردد که وی جواب اظهار کرد: مشکلاتی که ذی ربط به کارآمدی هست این جناح و آن جناح ندارد.    باید نسبت به کارآمدی حساس باشیم و من شدیدا به مدیریت جهادی معتقدم.

لاریجانی اضافه کرد: در کشور باید چرتکه بگذاریم تا مشخص گردد که چه طور می خواهیم کارها را انجام بدهیم تا بتوانیم مشکلات اقتصادی را رفع کنیم.

وی در ادامه اضافه کرد: مبحث دیگر دامن زدن به فضای معقول بصیرت زای اظهار کرد وگو هست. باید این زمینه را ایجاد کنیم که بتوانیم اظهار کرد وگوهای بصیرت زا دارا باشیم.

معاون امور بین الملل و ستاد حقوق بشر قوه قضاییه یادآور گردید: امروز مسئله مکتب اهل بیت(ع) در دنیا مشتری زیادی دارد. یک سوم قدرت ما زیربنای فکری مکتب اهل بیت(ع) هست.

لاریجانی در انتهاء این برنامه اظهار کرد: نخستین دغدغه یک شیعه این هست که حکومت مشروع هست یا نه. اگر مشروع نباشد هرگونه مشارکت با او تعاون به نام بوده و گناه بزرگی هست. ولی اگر مشروع باشد همه موظف هستند تا حد احتیاج به آن کمک کنند که این مسئله به معنای بیداری سیاسی هست.

انتهای پیام