خبرگزاری مهر: بازار ارز ایران که در ماه های موخر نرخ های چندگانه، رانتهای مکرر و آربیتراژ ارزی را تجربه کرده است، به نظر می آید این روزها در حال حرکت به سمت نظام دونرخی است. از اوائل سال کنونی بازار ارز ایران روزهای دشواری را گذرانده است. این بازار طی ماههای گذشته با نرخ […]

خبرگزاری مهر: بازار ارز ایران که در ماه های موخر نرخ های چندگانه، رانتهای مکرر و آربیتراژ ارزی را تجربه کرده است، به نظر می آید این روزها در حال حرکت به سمت نظام دونرخی است.

از اوائل سال کنونی بازار ارز ایران روزهای دشواری را گذرانده است. این بازار طی ماههای گذشته با نرخ های چندگانه ای رو به رو بود که گاه به پنج نرخ هم می رسید؛ مسئله فقط نرخ های چندگانه نبود، مسئله اصلی، رانت هایی بود که با این تعدد نرخ، دست به دست می گردید.

نرخ های چندگانه، زمینه ای را فراهم کرده بود که تعدادی با دسترسی به مراجع ارزی ارزانتر، نفع بیشتری ببرند و تعدادی هم روزها پشت در بسته تامین ارز بر جای بمانند.

رخدادهایی که نرخ بازار را به نیما نزدیک کرد

حالا چند هفته ای است که با چند اتفاق، بازار ارز روی آرامش دیده است. نخستین اتفاق حضور بازارساز بانک مرکزی بوده که علت شده علاوه بر خارج شدن تدریجی دلالان و خرید و فروش گران سوداگر، نرخ های درج شده بر صفحه صرافی های بانکی، بازار را جهت دهد و چشم ها را در نخستین دقیقه های معاملات روزانه بازار به خود جلب کند.

اتفاق بعدی زمانی اتفاق افتاد که مقاومت صرافی های غیربانکی در غیاب دلالان برای از بین بردن فاصله قیمتی با نرخ صرافی های بانکی در هم کوبید و آنان نه فقط نرخ گذاری های خود را منطبق بر نرخ صرافی های بانکی و با اختلاف نه چندان فراوان اعلام نمودند لکن دیگر فضایی برای نقش آفرینی در نرخ سازی نمی بینند؛ چراکه فروش ارز از سمت آنان قرار و قانون خاص خود را دارد و در تک تک بخشنامه های بانک مرکزی، چارچوب برای حرکت آنان تماما مشخص گردیده است.

رویداد سوم آن بود که نرخ صرافی های غیربانکی در بعضی روزها و ساعات معاملاتی، به زیر نرخ تعیین شده از سوی صرافی های بانکی سقوط می کند چون که صرافی های غیربانکی به سبب عدم جذابیت در خرید ارز دارندگان مراجع ارزی، نرخ خرید را کم می کند تا فروشندگان را به سمت فروش ارز به صرافی های بانکی هدایت نمایند.

حالا سیاستگذاری ها به نحوی پیش رفته که نرخ صرافی های بانکی با نرخ صرافی های غیربانکی یکسان شده و نزدیکی شدیدی به نرخ های درج شده در سیستم نیما پیدا نموده است. اینجا را شاید بتوان نقطه طلایی مدیریت بازار ارز دانست؛ چراکه نابود شدن چند نرخی بودن ارز، توان دارد زمینه ساز تغییرات مثبتی در اقتصاد و تجارت بیگانه ایران گردد.

مزایای نزدیکی نرخ نیما و بازار

حقیقت آن است که اگر نرخ ها یکسان شده و چندگانگی آن در بازار از بین برود، علاوه بر اینکه واردکنندگان با معطلی کمتری از ارز موجود در سیستم نیما استفاده می کنند، توان دارند ارز خود را از صرافی ها نیز تامین کرده و آنگاه، مکانیزم طبیعی عملکرد بازار طبق ارائه و درخواست ها شکل می گیرد، از سوی دیگر، صادرکنندگان نیز رغبت بیشتری به چرخش ارز خود در بازار دارند؛ چراکه صرافی ها نیز با رغبت بیشتری ارز را از آنان خریداری می نمایند تا به واردکنندگان تقاضاکننده اختصاص دهند.

نکته با اهمیت تر آنکه بساط رانت و فساد که به طور مستمر در بازار چندنرخی وجود داشته برداشته می گردد و دولت نظارت دقیق تری بر بازار خواهد داشت. پس خوب تر است سیاستگذار ارزی در استمرار اجرای سیاست نزدیک کردن هر چه خوب تر این دو نرخ مؤثر در بازار تأکید ورزیده و چشم از نظارت بر بازار برندارد.

رییس کل از بازار ارز می گوید

در این میان، عبدالناصر همتی، می گوید: روند تعدیل تدریجی نرخ ارز در مسیر حقیقی شدن ادامه داردو آنچه امروز در بازار ارز شاهد آن هستیم روند طبیعی تعدیل تدریجی نرخ ارز در مسیر حقیقی شدن آن است . وی اضافه می کند: بانک مرکزی به دور از هیجانات غیر ضروری و با تدبیر لازم بازار را مدیریت و ارشاد می کند.

وی در ادامه با اشاره به عاملان ایجاد تعادل در بازار ارز اشاره می کند و می گوید: کارهای بانک مرکزی در تامین و آسان سازی ارائه اسکناس و حواله توسط فعالان بازار و نیز گشایش تدریجی کانال های مالی با کشورهای هشتگانه و اتحادیه اروپا ثبات لازم در بازار ارز در مسیر هدف تعیین شده را به وجود خواهد آورد.