احمد کیمیایی اسدی – عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران- در اظهار کرد وگو با ایسنا، اظهار کرد: با روی کار آمدن دولت یازدهم و دوازدهم چشم انداز فعالین اقتصادی برطرف زیادی از مشکلات بود. نگاه بسیار روشن بود به این قضیه که در دولت یازدهم و دوازدهم وضع بخش خصوصی و تولیدکنندگان خوب تر […]

احمد کیمیایی اسدی – عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران- در اظهار کرد وگو با ایسنا، اظهار کرد: با روی کار آمدن دولت یازدهم و دوازدهم چشم انداز فعالین اقتصادی برطرف زیادی از مشکلات بود. نگاه بسیار روشن بود به این قضیه که در دولت یازدهم و دوازدهم وضع بخش خصوصی و تولیدکنندگان خوب تر می گردد با این وجود این مبحث پژوهشگر نشد.

وی اضافه کرد: علی رغم قانونی که دولت باید در عرضه بخشنامه ها، با فعالین بخش خصوصی مشورت نماید اما این روند انجام نمی توان و بخشنامه های یک شبه ای تصویب می گردد که برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان بسیار دست و پا گیر شده هست.

این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: باید قطعا یک تغییر و تحولاتی صورت گیرد.

کیمیایی اسدی تصریح نمود: با توجه به این که به شروع تحریم های جدید مدت زیادی باقی نمانده هست، دولت باید  آرایش دفاعی خوبی به خود بگیرد تا از ضرب تحریم ها کم گردد. در نتیجه لازم هست که دولت سازگاری بیشتری در تیم اقتصادی خود داشته باشد و مشارکت اش با بخش خصوصی نیز مشارکت نزدیک تری گردد تا بتوان از بحران ها گذر کرد.

این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با بیان این که در حاضر سازمان دارایی و مالیات، سامانه بانکی و تامین اجتماعی سه ارگانی می باشند که فعالین اقتصادی بیشترین گله را از آنان دارند، اظهار کرد: خودتحریمی ها و بخشنامه هایی که از داخل ابلاغ می شوند، بیشتر از تحریم های بیگانه مؤثر شده اند.

تیم اقتصادی دولت باید تمرکزش بر حل این مشکلات باشد.

 انتهای پیام