علی بختیار در اظهار کرد وگو با ایسنا با اشاره به لزوم مشی و گفتار اتحاد طلبانه در شرایط فعلی گفته بود: در شرایطی که ما دسیسه دشمنان و بیگانگان در خارج از کشور را به شدیدترین شکل تجربه می کنیم، اتحاد احتیاج بنیادی هست. متاسفانه برای برجام وقت بسیاری صرف گردید و دستگاه دیپلماسی […]

علی بختیار در اظهار کرد وگو با ایسنا با اشاره به لزوم مشی و گفتار اتحاد طلبانه در شرایط فعلی گفته بود: در شرایطی که ما دسیسه دشمنان و بیگانگان در خارج از کشور را به شدیدترین شکل تجربه می کنیم، اتحاد احتیاج بنیادی هست. متاسفانه برای برجام وقت بسیاری صرف گردید و دستگاه دیپلماسی با کشورهای عضو شورای امنیت بین الملل به نتیجه رسیدند اما آمریکایی ها با وجود دارای تعهد شدن از برجام خارج گردیدند که در پی آن مشکلات بسیاری به ویژه در حوزه اقتصاد در داخل کشور ایجاد گردید.

وی در ادامه گفته بود: در چنین شرایطی اتحاد و انسجام همه بخش های کشور و قرار گرفتن مردم در کنار دولت توان دارد موجب برون رفت از وضع کنونی گردد.

نماینده مردم گلپایگان در مجلس دنبال کرد: شاهد هستیم که در هفته دولت طرح ها و پروژه های متعددی بازنمایی می گردد که حاکی پیشرفت در حوزه توسعه کشور هست.

وی در ادامه تصریح نمود: امروز اگر فعالین اقتصادی، احزاب و گروههای سیاسی، دولت و مجلس دست به دست هم دهند قطعا توان داریم از این شرایط نیز گذر کنیم. امروز باید همه به جای این که مقابل یکدیگر قرار دریافت کنند کنار یکدیگر و دور یک میز بنشینند و برای کشور تصمیم گیری کنند تا امید و اعتماد به جامعه بازگردانده گردد.

بختیار در جواب به این سؤال که آنهایی که در لباس انقلابی بودن بر طبل چند دستگی می کوبند چقدر در گفتار و رفتارشان صادق هستند؟ گفته بود: از آنجا که آموزه های دینی ما بر روی اتحاد تاکید دارد و از طرف دیگر بیانات مقام معظم رهبری و امام راحل نیز بر اتحاد بین گروههای انقلاب تاکید داشته هست این اشخاص یا از سر ناآگاهی این اقدام را انجام می دهند و یا این که با نظام و انقلاب خصومت دارند. کسی که بر طبل چند دستگی می کوبد تنها در پی اغراض سیاسی خود هست و منفعت های کشور و نظام را در نظر نمی گیرد.

این عضو فراکسیون امید مجلس در انتهاء اظهار کرد: قطعا یکی از مولفه های کلیدی انقلابی بودن اتحاد طلبی و دعوت به اتحاد و اعتقاد قلبی و عملی به اتحاد بین بخشهای متفاوت انقلاب هست.

انتهای پیام