علی بختیار در اظهار کرد وگو با ایسنا، در مورد کارهای عملی که توان دارد امید را به جامعه باز گرداند، اظهار کرد: امروز جامعه ما با دو مشکل جدی رو به رو هست. یکی از آنان سیاه نمایی از سوی بعضی از اشخاص هست و دیگری کاهش اعتماد عمومی هست. وی در ادامه بیان […]

علی بختیار در اظهار کرد وگو با ایسنا، در مورد کارهای عملی که توان دارد امید را به جامعه باز گرداند، اظهار کرد: امروز جامعه ما با دو مشکل جدی رو به رو هست. یکی از آنان سیاه نمایی از سوی بعضی از اشخاص هست و دیگری کاهش اعتماد عمومی هست.

وی در ادامه بیان کرد: امروز در حوزه کارهای دولت و کارهایی که دستگاه تقنینی در کشور انجام می دهد و کارهای بزرگی که از سوی دولت ها و مجالس در ادوار متفاوت انجام شده هست، سیاه نمایی شده و حتی بعضی از آنان را نادیده می گیرند.

نماینده مردم گلپایگان در مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: در مورد تکنولوژی و دستیابی به علوم و فنون کشور ما توانسته هست گام های مثبتی را بردارد. ما در کنار سرمایه های زیر زمینی و رو زمینی یک سرمایه بزرگ به اسم نیروی انسانی داریم که امروز توانسته ایم جوانانی مبتکر و اهل دانش تربیت کنیم.

اما با وجود تمام دستاوردهای دولت و مجلس شورای اسلامی در تمامی ادوار شاهد سیاه نمایی از سوی بعضی از اشخاص هستیم.

بختیار در ادامه اظهار کرد: اقداماتی را جمهوری اسلامی ایران با تکیه به نیروی جوان و متخصص خود انجام داده هست، اما گاهی سیاه نمایی می گردد. از طرف دیگر عدم وجود اعتماد عمومی به سبب دست اندازی تعداد کمی از مسئولین به حقوق عمومی مسئله ای هست که امروز اعتماد مردم را نسبت به مسئولین آسیب زده کرده هست.

این عضو فراکسیون امید مجلس اضافه کرد: مردم هر نماینده یا وزیری را که خواهند دید می اندیشند که او به بیت المال دست اندازی داشته هست. راهکار ترمیم این اعتماد حرکت به سمت شفافیت هست. ما باید مسئولین خود را در اتاق شیشه ای قرار دهیم و مردم باید به طور واضح به همه چیز دسترسی دارا باشند.

انتهای پیام