به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا، از اواخر شهریورماه سال کنونی و با اصلاح بندی از قانون منع بکارگیری بازنشستگان و ابلاغ به دستگاه های اجرایی آنان موظف گردیدند که تا انتهاء آبان ماه ماه وضع بازنشسته های فعال خود را مشخص و با اشخاص غیرمشمول تسویه کنند. بر این اساس باید تمامی وزارتخانه […]

به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا، از اواخر شهریورماه سال کنونی و با اصلاح بندی از قانون منع بکارگیری بازنشستگان و ابلاغ به دستگاه های اجرایی آنان موظف گردیدند که تا انتهاء آبان ماه ماه وضع بازنشسته های فعال خود را مشخص و با اشخاص غیرمشمول تسویه کنند. بر این اساس باید تمامی وزارتخانه ها، موسسات دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت های دولتی نیروهای بازنشسته غیرمشمول را کنار بگذارند.

بانک ها نیز به عنوان بخش بزرگی از نظام اداری و خدماتی من جمله بخش هایی می باشند که طی سال های گذشته تعداد بسیاری از بازنشسته ها در آنان مشغول بکار گردیدند؛ بویژه در بانک های خصوصی بسیار دیده گردید که بازنشستگان بویژه از  بانک ها دولتی بکار گرفته گردیدند و حتی در حال حاضر بعضی مسئولان عامل بانک ها از مسئولان بازنشسته می باشند.

اینکه خارج شدن بازنشسته ها از بانک ها به چه نحوی خواهد بود، سوژه ای است که پیگیری آن از سازمان امور اداری و استخدامی با این توضیح همراه گردید که بانک ها جزء دستگاه های مشمول قانون می گردند و تمامی بانک هایی که حتی درصدی از سهام آنان مربوط به دولت است و کاملا خصوصی نیستند نیز دربردارنده قانون خواهند گردید؛ من جمله بانک هایی که در زمینه اجرای اصل ۴۴ قانون بنیادی واگذار گردیدند. این در حالی است که بانک هایی که هیچ سهمی از آنان به دولت اختصاص ندارد و ۱۰۰ درصد خصوصی می باشند دربردارنده قانون منع بکارگیری بازنشسته ها نمی گردند. البته در کنار بانک های دولتی و خصوصی، بانک مرکزی نیز مشمول قانون منع بکارگیری بازنشسته ها می گردد.

بر این اساس باید در انتظار بود تا در مهلت دوماهه تعیین شده برای خارج شدن بازنشسته های فعال غیرمشمول که انتهاء آبان ماه ماه است، تمامی بانک های دولتی و آنهایی که دولت در آنان سهمی دارد، با بازنشسته های خود خداحافظی کنند. اما بانک هایی که ۱۰۰ درصد خصوصی می باشند مشمول این قانون نبوده و به هر تعداد که بخواهند توان دارند بازنشسته دارا باشند.

آنطور که جدیدا عادل آذر-رئیس دیوان محاسبه های – اعلام نموده است طبق قانون منع بکارگیری بازنشستگان، ۱۷۰ تا ۲۰۰ نفر از مقام های یا هم ترازان آنان باید پست خود را ترک نمایند.

انتهای پیام