محمود واعظی در اظهار کرد وگو با ایسنا، با اشاره به گفتگوها ایران و طالبان اظهار کرد: کشورهای همسایه ایران با مشکلات عدیده من جمله جنگ داخلی رو به رو هستند، صلح و ثبات در منطقه برای ایران ارزش بسیاری دارد و ناامنی در افغانستان توان دارد به ایران هم سرایت کند. وی با اشاره […]

محمود واعظی در اظهار کرد وگو با ایسنا، با اشاره به گفتگوها ایران و طالبان اظهار کرد: کشورهای همسایه ایران با مشکلات عدیده من جمله جنگ داخلی رو به رو هستند، صلح و ثبات در منطقه برای ایران ارزش بسیاری دارد و ناامنی در افغانستان توان دارد به ایران هم سرایت کند.

وی با اشاره به این که «مذاکرات با طالبان با سازگاری دولت افغانستان انجام می شود»، گفته بود: من در هیچ گزارشی ندیده ام که دولت افغانستان از گفتگوها ایران و طالبان ناراضی باشد. قبل از شروع گفتگوها با طالبان، با دولت افغانستان صحبت  داشته ایم.

ما اصلا و ابدا در مسائل داخلی افغانستان دخالتی نمی کنیم.

انتهای پیام