هانی رستگاران – مسئول دفتر میراث جهانی و امور بین الملل اداره کل میراث فرهنگی استان سمنان – در اظهار کرد وگو با ایسنا رسالت کلیدی سازمان های مردم نهاد را «دوگانه خدمت به عامه وسیاست گذاری کلان» می داند و اضافه می کند: به سبب نبود تشریح درست از اختیارات این نهادها در کشور، […]

هانی رستگاران – مسئول دفتر میراث جهانی و امور بین الملل اداره کل میراث فرهنگی استان سمنان – در اظهار کرد وگو با ایسنا رسالت کلیدی سازمان های مردم نهاد را «دوگانه خدمت به عامه وسیاست گذاری کلان» می داند و اضافه می کند: به سبب نبود تشریح درست از اختیارات این نهادها در کشور، هر نوع حرکت و اقدامی از سوی این نهادها امکان دارد تبعات مثبت یا پیامد سوء و کاهش اعتماد عمومی و اجتماعی را بهمراه داشته باشد.

سازمان های مردم نهاد چگونه شکل گرفتند؟

وی وظیفه ی سازمان های غیرانتفاعی، غیردولتی یا همان NGO ها را طبق تعاریف بین المللی و جهانی کمک، ایجاد انگیزش، وحدت، هم افزایی میان قسمتی و واسط مردم و قوای حاکمه در جامعه می داند و ادامه می دهد: در حقیقت اساس شکل گیری قوانین ساختاری سازمان های مردم نهاد در در سال ۱۹۴۵ میلادی و بعد از جنگ جهانی دوم در قالب ماده ۷۱ اصل دهم از منشور سازمان ملل متحد مطرح و به نحو منسجم به اجرا در آمده هست، ولی میتوان تأسیس صلیب سرخ جهانی در سال ۱۸۶۳ میلادی را به عنوان اولین سازمان غیردولتی که خدمات عام المنفعه را در ابعاد وسیع به مردم کشورهای دنیا عرضه می داد، مطرح نمود.

او اضافه می کند: برآوردها نشان می دهد که امروزه در دنیا بالغ بر ۱۰ میلیون سازمان و تشکل مردم نهاد وجود دارد که هر یک در حوزه فعالیت های تخصصی تشریح شده در اساسنامه تشکل، اقدام به انجام وظیفه ها و اغراض عالیه سازمانی خود کرده و در امور متفاوت با نهادها و بخش های دولتی همکاری می کنند.

وی هندوستان را به عنوان پرجمعیت ترین کشور دنیا با دو میلیون سازمان مردم نهاد ثبت شده، پر تعدادترین نهادهای غیردولتی در راستای های متفاوت و متنوع فعالیت و عرضه خدمت به مردم معرفی می کند و می گوید: سازمان ملل متحد هر سال تقویم فعالیت های عمده نهادهای غیردولتی و خط رفتار هدف گذاری کارهای در مسیر تحرک و توسعه فرابخشی در کشورها منتشر نموده و به عنوان یک سند بالادستی، جلساتی را به منظور سازگاری و پایش میزان پیشبرد اغراض تشریح شده برگزار می نماید.

رستگاران با بیان این که ایران در سال ۱۳۸۴ برای اولین بار قانون تأسیس تشکل های مردم نهاد را تصویب کرد، اضافه می کند: مرجع صادر کردن و نظارت بر سازمان های مردم نهاد وزارت کشور تعیین گردید و تا به حال نیز بیشتر از ۱۵ هزار سازمان مردم نهاد یا به اختصار «سَمَن» ایجاد شده هست.

چالش هایی که سازمان های مردم نهاد با آنان مواجهند

او با تاکید بر این که از زمان شروع تأسیس سازمان های مردم نهاد تا به حال، چالش های بسیاری در گستره ی فعالیت و نحوه دخالت این سازمان ها در امور ثبت شده در اساسنامه و اغراض تشریح شده برای سازمان وجود داشته هست، بیان می کند: ارزش این سازمان ها به حدی هست که حتی در بعضی کشورها، وزارتخانه ها و نهادهای متولی دولتی جای خود را صرفاً به این گروه ها و تشکل ها داده و اساساً دولت ها از حجم اعضای آنان در پیشبرد اغراض خود استفاده و بهره گیری می کنند.

فرانسه و یونان چگونه از آثار تاریخی خود مراقبت می کنند؟

ایران تشریح درستی از وظیفه ها سازمان های مردم نهاد ارایه نداده

مسئول دفتر میراث جهانی و امور بین الملل اداره کل میراث فرهنگی استان سمنان با تاکید بر این که متاسفانه در ایران تا به حال تشریح درستی از وظیفه ها، حدود اختیارات یا خط رفتار هدف مندی برای سازمان های مردم نهاد از بدو تصویب و ابلاغ قوانین مترتب بر تأسیس این نهادها تهیه و عرضه نشده هست، اضافه می کند: به همین سبب هر نوع حرکت و اقدامی از سوی این نهادها امکان دارد تبعات مثبت یا پیامد سوء و کاهش اعتماد عمومی و اجتماعی را بهمراه داشته باشد.

او اظهار می کند: این امتحان یک بار در جهان بعد از جنگ جهانی دوم برگزار گردید که با تشکیل تعداد زیادی از سازمان های غیردولتی، کمک زیادی به حل مشکلات و معضلات که مردم در نواحی متفاوت اروپا مثل مسایل بهداشتی، خوراک، خدمات اجتماعی، رفاهی، آموزشی و توسعه فرهنگی کردند، اما بعد از چندی علی رغم خلاء های قانونی و فقدان تعاریف واضح و روشن از میزان دخالت و سطوح تصمیم گیری در ایجاد فرآیندها و اندیشه سازمانی که مستلزم تحقق اغراض عالی در بهره مندی مردم از همه حجم های کشورهاست، کش و قوس های متعددی برای دولت ها و نهادهای تصمیم ساز و مجری به وجود آمد.

بروز تداخل در رویکردها تئوری و عملکردی نتیجه فقدان مفاهیم سمن ها

مسئول دفتر میراث جهانی و امور بین الملل اداره کل میراث فرهنگی سمنان، محافظت و صیانت از مواریث مادی و ناملموس کشور را یکی از بنیادی ترین ارکان در حوزه فرهنگ می داند که تشکل های مردم نهاد توان دارند به صورت مخصوص و با حساسیت بالایی به آن بپردازند، همکاری مردم در این کار را دور از ذهن و غیر قابل تحقق نمی داند و می گوید: در سال های گذشته تعداد تشکل ها، انجمن ها و سازمان های مردم نهاد حمایت کننده و حافظ میراث فرهنگی در کشور رو به افزایش هست که این اتفاق محصول دو رویکرد سازنده سازمان متولی، یعنی سازمان میراث فرهنگی، از یک سو در نقش معرف و پشتیبان کارکرد انجمن های مردمی و از طرف دیگر خواست جامعه در سطح وسیع و ملی هست که موجب تغییر ذائقه و منش مردم در فهم لزوم مراقبت و پاسداشت از تاریخ و فرهنگ کهن و بی همتا این مرز و بوم در دنیا شده هست.

انجمن هایی که پا را فراتر گذاشته و در پی تغییر مسئول اند

وی دیدگاه ارشادی و اندیشه پیشرو در یک شهر تاریخی و انجمن های مردم نهادی با اغراض همانند را در پی معیت بخش کثیری از مردم فرهنگی و قشر خردمند شهر می داند که رفتار دیگری را در سطوح مدیریتی دنبال می نمایند و ادامه می دهد: آنان پا را فراتر از وظیفه ها ذاتی خود گذاشته و در مسیر تعیین و انتقال مسئولان و مسئولین شهر که قاعدتاً مولفه های بسیاری در آن دخیل هست، بدون ارزیابی پیامد و تاثیرات منفی ایجاد حس نا امیدی در جامعه، درست خلاف جهت اهدافِ سازمانی یک تشکل مردم نهاد قدم بر می دارند.

رسالتی که حاشیه را بر متن ترجیح می دهد

مسئول دفتر میراث جهانی و امور بین الملل اداره کل میراث فرهنگی، صنعت های دستی و گردشگری استان سمنان با تاکید بر احساسِ لزوم تدوین قوانین و برنامه ای نو در نظارت و پایش گروه ها و تشکل ها بعد از تأسیس آنان، ادامه می دهد: فقدان مقرراتی با مبحث ارزیابی کارکرد سازمان های مردم نهاد و مسئولین هسته تشکیل دهنده آنان بعد از تأسیس و در در خلال دوران فعالیت، یکی از دلایل بروز حوادث و اتفاقات منفی طرح شده هست که باید فکری فوری برای آن کرد تا از بروز زیادی از عارضه های پیشرو جلوگیری گردد.

انتهای پیام