محمود واعظی در اظهار کرد وگو با ایسنا در جواب به این سوال که به چه سبب کمیته مشترک اصلاح طلبان و دولت تاحالا تشکیل نشده هست، گفته بود: ما از تشکیل این کمیته استقبال می کنیم، ولی نمی دانم به چه سبب هنوز این کمیته تشکیل نشده هست. ریاست دفتر ریاست جهور علاوه بر […]

محمود واعظی در اظهار کرد وگو با ایسنا در جواب به این سوال که به چه سبب کمیته مشترک اصلاح طلبان و دولت تاحالا تشکیل نشده هست، گفته بود: ما از تشکیل این کمیته استقبال می کنیم، ولی نمی دانم به چه سبب هنوز این کمیته تشکیل نشده هست.

ریاست دفتر ریاست جهور علاوه بر این در جواب به این سوال که آیا بگومگوهای رسانه ای اصلاح طلبان و دولت به آسیب خود اصلاح طلبان و دولت منتج نمی توان؟ اظهار کرد: مکررا گفته ام افرادی که الان می اندیشند که انتقاد از دولت در انتخابات به سود آنان می گردد، اشتباه می کنند.

واعظی در انتهاء اظهار کرد: تعدادی حالا انتقاد نموده و خودشان هم قدری دولت را تضعیف می کنند. آنان می اندیشند که این انتقاد باعث رای آوری در انتخابات می گردد در حالی که این روند هم به آسیب خودشان می گردد و هم به آسیب دولت.

انتهای پیام