ابراهیم رحیم پور در اظهار کرد وگو با ایسنا با بیان اینکه پس از عزیمت موخر آقای شمخانی به افغانستان هیاتی از طالبان به تهران آمد و با آقای عراقچی معاون سیاسی وزیر خارجه دیدار و اظهار کرد وگو کرد، افزود : قبل از این کابل نسبت به انجام این گفتگوها ملاحظاتی داشت و قصد […]

ابراهیم رحیم پور در اظهار کرد وگو با ایسنا با بیان اینکه پس از عزیمت موخر آقای شمخانی به افغانستان هیاتی از طالبان به تهران آمد و با آقای عراقچی معاون سیاسی وزیر خارجه دیدار و اظهار کرد وگو کرد، افزود : قبل از این کابل نسبت به انجام این گفتگوها ملاحظاتی داشت و قصد داشت این گفتگوها با سازگاری کابل باشد و یا از نتیجه های آن آگاه باشد و ما هم در این مبحث استدلال های خود را داشتیم.

این دیپلمات پیشین کشورمان علاوه بر این با بیان اینکه در حال حاضر شاهد انجام مذاکره هایی از سوی آمریکا، روسیه، پاکستان با گروه طالبان هستیم، اظهار کرد: حقیقت این هست که در حال حاضر قسمتی از افغانستان در اختیار طالبان هست واگرچه بخشی از حاکمیت افغانستان نیست ولی در این کشور طرفدارانی دارد .

رحیم پور با بیان اینکه دولت کابل نیز تا به حال کوشش بسیاری انجام داده هست  تا این گروه بر سر میز مذاکره حضور پیدا نمایند ولی طالبان نپذیرفته و می گوید تا وقتی که آمریکایی ها در افغانستان می باشند از این کار اجتناب می کند، دنبال کرد: البته جدیدا شاهد انجام مذاکره هایی بین طالبان و آمریکایی ها بودیم و از دیگر سو آقای ترامپ نیز اعلام نموده که می خواهد قسمتی از نیروهای آمریکایی را از افغانستان خارج کند.

در نتیجه دولت افغانستان  باید باخبر باشد که  ما باید این گفتگوها را انجام دهیم ،چرا که آنچه که برای ما با اهمیت هست امنیت مرزهای مان هست اگر چه امنیت افغانستان نیز برای ما دارای اهمیت هست.

انتهای پیام