عباسعلی پور بافرانی  در اظهار کرد و گو با خبرنگار ایسنا بابیان اینکه احتکار دوا به ی حقیقی وجود ندارد، اظهار کرد: دوا ها دارای تاریخ استفاده می باشند و احتکار دوا برای کسانی که به این کار اقدام می کنند  نیز آثار خوبی ندارد، در نتیجه احتمال احتکار دوا ضعیف هست. وی اضافه کرد: […]

عباسعلی پور بافرانی  در اظهار کرد و گو با خبرنگار ایسنا بابیان اینکه احتکار دوا به ی حقیقی وجود ندارد، اظهار کرد: دوا ها دارای تاریخ استفاده می باشند و احتکار دوا برای کسانی که به این کار اقدام می کنند  نیز آثار خوبی ندارد، در نتیجه احتمال احتکار دوا ضعیف هست.

وی اضافه کرد: کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی بازدیدهایی را  در بحث نظارت از بعضی جایگاه ها تولیدی و توزیعی دوا در اشکال متفاوت در مدت موخر داشته هست و این کمیسیون در صورت رو به رو با مورد ها احتکار دوا با محتکران از طریق دستگاه قضایی برخورد خواهد نمود.

این عضو کمیسیون بهداشت و معالجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه مکمل ها و لوازم آرایشی و بهداشتی  در زمره دوا قرار نمی گیرند، افزود: احتکار دوا زمانی انجام می شود که آن دوا در بازار موجود نباشد.

در صورت احتکار دوا چند حوزه مورد ارزیابی قرار می گیرد. حوزه اول از نظر تعزیرات هست که در زمان احتکار دوا در بحث نظارت سازمان تعزیرات اسلامی وارد عمل می شود.

محتکران دوا به سبب اینکه شرایط حفظ دوا را رعایت نمی کنند و امکان دارد تاریخ انقضا دوا بگذرد توان ندارند موفقیتی دارا باشند. در نتیجه احتکار دوا باسیاست های وزارت بهداشت، درمان  و تعلیم پزشکی نیز مطابقت ندارد.

در این زمینه میزان دوا های وارداتی و نیز دوا های تولید داخلی مشخص هست و تمام شرکت های تولید، پخش و شرکت های وارداتی در یک سیستم دوا قرار دارند و وضع آنان قابل کنترل هست.

پوربافرانی با بیان اینکه دوا نسبت به سایر کالاها قابل کنترل هست، تصریح نمود: در حوزه دوا نمی شود به سادگی احتکار انجام داد، اما در صورت نظارت ضعیف و یا عدم کاوش سیستم دارویی توسط مسئولین امکان دارد احتکار از سوی سودجویان صورت پذیرد.

وی با اشاره به نحو نظارت کمیسیون بهداشت و معالجه در بخش دوا، افزود: در بحث دوا این کمیسیون نشست ها متعددی برگزار کرده هست. این نشست ها در راستای مطالبات بعضی شرکت های تولید کننده دوا بوده هست، اما در حوزه احتکار دوا هنوز گزارشی  به کمیسیون بهداشت مجلس عرضه نشده هست.

انتهای پیام