وی اضافه کرد: البته برای بررسی درآمد و هزینه بودجه باید انتهاء سال را در نظر گرفت و نه نیمه سال، زیرا امکان دارد در نیمه دوم سال کنونی صادرات نفتی ما نصف گردد که در این صورت ردیف ها پر نخواهد گردید. قوامی در انتهاء اظهار کرد که طبق سناریوی پیش روی ایران و […]

وی اضافه کرد: البته برای بررسی درآمد و هزینه بودجه باید انتهاء سال را در نظر گرفت و نه نیمه سال، زیرا امکان دارد در نیمه دوم سال کنونی صادرات نفتی ما نصف گردد که در این صورت ردیف ها پر نخواهد گردید.

قوامی در انتهاء اظهار کرد که طبق سناریوی پیش روی ایران و با توجه به کسری های شش ماهه دوم دست کم ۷۵ هزار میلیارد تومان کسری بودجه در سال جاری خواهیم داشت.

انتهای پیام