وی اضافه کرد: من از این بسته پشتیبانی می کنم و در کمال خوشبختی فرهیختگان مجلس و دولت هم بر سر بسته ارزی جدید دولت اجماع نظر دارند چون که در آن برای بهبود روند و مبارزه با سوداگری تعیین تکلیف شده هست. وی با بیان اینکه اجرای سیاست های جدید ارزی تبعات مثبتی دارد، […]

وی اضافه کرد: من از این بسته پشتیبانی می کنم و در کمال خوشبختی فرهیختگان مجلس و دولت هم بر سر بسته ارزی جدید دولت اجماع نظر دارند چون که در آن برای بهبود روند و مبارزه با سوداگری تعیین تکلیف شده هست.

وی با بیان اینکه اجرای سیاست های جدید ارزی تبعات مثبتی دارد، تاکید کرد: بازارهای زیرین نظیر فولاد و پتروشیمی ساماندهی نداشت بنابراین ارز وارد می گردید و به علت پراکندگی اذن دلالی را به دلالان می داد در نتیجه سیاست های جدید اتفاق مبارکی هست که مجلس هم از آن پشتیبانی می کند ولی توقع داریم مجریان بدون رو در بایستی و تعارف و با محافظت شفافیت آن را اجرا کنند.

انتهای پیام