روزنامه شرق درج کرد: عباسعلی کدخدایی، در برنامه «نگاه یک» در مورد جلسه ۲۶ خرداد سال ۸۸ نماینده‌های نامزدهای انتخاباتی با حضور رهبر معظم انقلاب اظهار کرد: «در آن جلسه اشخاص متفاوت از ستادهای گوناگون، مطالب متفاوتی ازجمله بازشماری صندوق‌ها را مطرح می‌کردند. در جلسه شورای نگهبان که با حضور نمایندگان نامزدهای معترض برگزار شد، […]

روزنامه شرق درج کرد: عباسعلی کدخدایی، در برنامه «نگاه یک» در مورد جلسه ۲۶ خرداد سال ۸۸ نماینده‌های نامزدهای انتخاباتی با حضور رهبر معظم انقلاب اظهار کرد: «در آن جلسه اشخاص متفاوت از ستادهای گوناگون، مطالب متفاوتی ازجمله بازشماری صندوق‌ها را مطرح می‌کردند.

در جلسه شورای نگهبان که با حضور نمایندگان نامزدهای معترض برگزار شد، عنوان نمودند که دو نفر از اعضای شورای نگهبان از نامزد خاصی جانبداری کردند اما آنان در جلسه با حضور رهبر معظم انقلاب اظهار کردند هشت نفر از اعضای شورای جانبداری کردند».

طبق متن جلسه‌ای که کدخدایی به آن اشاره می‌کند و دو روز پیش هم خبرگزاری‌ها منتشر کردند، محمدرضا بهشتی، نماینده ستاد میرحسین موسوی می‌گوید: «درخواست آقای مهندس میرحسین موسوی هم یک درخواست روشنی هست، وی خواستار ابطال و تجدید انتخابات هست؛ آن‌هم به علل متعددی که قسمتی از آن در جلسه‌ای که با شورای نگهبان بوده، منعکس شده. هرچند، چند نفر از اعضای شورای نگهبان خودشان در شرایط پیش از انتخابات به صورت مشخص جانبداری از یک کاندیدای معیّن را کردند! هفت نفر در سخنرانی‌ها، در مجامع، در مطبوعات؛ آن‌هم جایی که علی‌القاعده از او انتظار می‌رفته که جانب بی‌طرفی را مراعات کند».

داوود دانش‌جعفری، نماینده محسن رضایی هم در این جلسه می‌گوید: «یک تلقی‌ای وجود داشت که شورای نگهبان در مجموع از یک نامزد خاص پشتیبانی می‌کند؛ شاید تعداد هفت نفر از آنان نام برده می‌شد که فعال می باشند در بحث‌ها. البته معنی‌اش این نیست که نباید اعضای شورای نگهبان نظر داشته باشند، ولی این تلقی را به وجود می‌آورد که اینها که قرار هست داور باشند، در حقیقت خودشان موضع دارند».

به این شکل که «الویری اصرار دارد که با توجه به شبهات مطرح‌شده، شورای نگهبان نمی‌تواند مرجع رسیدگی به شکایات قرار بگیرد؛ چون هفت نفر از اعضای آن به صراحت از یکی از نامزدها پشتیبانی کرده‌اند و موضع‌گیری خاصی دارند».فارغ از اختلاف‌نظر بر سر عدد حامی های اما مستندات تاریخی چه می‌گوید؟

فارغ از اختلاف‌نظر بر سر عدد حامی های اما مستندات تاریخی چه می‌گوید؟مستندات بیانگر از این هست که از میان فقهای شورای نگهبان، سه نفر از اعضا از محمود احمدی‌نژاد پشتیبانی جدی کردند و همین پشتیبانی زمینه‌ساز بروز شایعه پشتیبانی شورای نگهبان از احمدی‌نژاد را فراهم کرد. آیت‌الله احمد جنتی در خطبه‌های ١٧ آبان ماه ٨٧ حمایتی تمام‌قد از دولت احمدی‌نژاد داشت و اظهار کرد: «ریخته‌اند به جان دولت، هرچه می‌خواهند می‌گویند.

آیت‌الله محمد مؤمن، دیگر فقیه شورای نگهبان بود که در پشتیبانی از احمدی‌نژاد حرف زد و اعلام نمود: «من آقای احمدی‌نژاد را از سه نامزد دیگر خوب تر می‌دانم.

آیت‌الله محمد یزدی، ریاست اسبق قوه ‌قضائیه دیگر فقیه حامی احمدی‌نژاد در شورای نگهبان بود. او حتی در بیانیه‌ای که بعدها بعضی از اعضای جامعه مدرسین آن را تکذیب کردند، اعلام نمود که نظر جامعه مدرسین در انتخابات ۸۸ احمدی‌نژاد هست. در قسمتی از این بیانه آمده بود «جناب آقای احمدی‌نژاد در قیاس با سایر اشخاص به ارزش‌های اسلامی توجه بیشتری داشته و شاخص‌های مد نظر امام و رهبری را رعایت می‌نماید. نظر شخصی بنده به عنوان یکی از اعضای جامعه مدرسین پیشتر اعلام گردیده هست و دوباره عرض می‌کنم به هیچ‌وجه مجوز شرعی برای گذر از آقای احمدی‌نژاد را ندادیم و البته این نظر شخصی بنده می‌باشد».

از میان حقوق‌دانان شورای نگهبان نیز بودند افرادی که شیفته محمود احمدی‌نژاد بودند. غلامحسین الهام و ابراهیم عزیزی، دو حقوق‌دان شورای نگهبان به ترتیب در دولت نهم عهده‌دار وزارت دادگستری و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور بودند.

آیت‌الله کعبی نیز ازجمله حامی های احمدی‌نژاد در سال ۸۸ بود. کعبی از اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه شهر قم هست که هم‌نوا با آیت‌الله یزدی از احمدی‌نژاد در برابر میرحسین موسوی پشتیبانی کردند.

مستندات بیانگر از این هست که از میان ۱۲ عضو وقت شورای نگهبان شش عضو به‌صورت رسمی از نامزدی احمدی‌نژاد پشتیبانی کردند.